Haparanda

Elen tillbaka efter avstängning

2:16 min

Efter att Elsäkerhetsverket beordrat en avstängning blev flera byar i Haparanda kommun utan el. Strömmen stängdes av på grund av flera farligt lutande stolpar. Även det kommunala vattnet påverkades. Under kvällen slogs elen på igen.

Enligt Haparanda stad var det efter en inspektion i ett ställverk nära Haparanda som beslutet togs att stänga av elen av säkerhetsskäl. Ställverket ägs av Ekfors kraft, som är satt under tvångsförvaltning.

Vattenfall fick då en order av verket att stryka eltillförseln till området.

Förutom de boende, som utan förvarning blev utan el under kvällen, drabbades även kommunens vattenverk. Vattenförsörjningen kunde efter en stund komma igång, då reservaggregat startats.

Sent under kvällen kunde elen slås på igen. Då hade byborna varit utan ström i sex timmar. Lösningen fick bli att vakter posterats kring den sträckan av ledningarna som dömts ut.

Vakterna ska hindra att någon kommer för nära de farliga ledningarna.

– Elsäkerhetsverket har godkänt lösningen med vakter. En lösning som kommit från folk inom vattenfallkoncernen, säger Roger Lindmark vid Vattenfalls presstjänst.

Företaget har också fått ta emot reaktioner från de drabbade.

– Naturligtvis blir det reaktioner eftersom strömmen stängdes av i princip utan förvarning, säger Roger Lindmark.

Den del av elnätet som orsakade el-avstängningen ägs av Ekfors kraft och tvångsförvaltaren har enligt Haparandabladet känt till bristerna tidigare. Då ska situationen dock inte ha bedömts som akut.