NORRBOTTEN

Kunskapen är dålig

Kunskapsnivån i Norrbotten om dopning är mycket låg och högfrekventa gymbesökare är mer bekanta med dopingpreparat, narkotiska preparat och kosttillskott än andra undersökta grupper. Det visar en kartläggning av dopningssituationen och som genomförts av Norrbottens idrottsförbund och Luleå tekniska universitet.

Undersökningen som bland annat visar på användandet och erfarenheter av dopningsmedel och kosttillskott, samt attityder till doping bygger på 3 550 enkätsvar från gymnasieelever och gymbesökare i Norrbottens län.

I undersökningen framkommer att kosttillskott, dopingpreparat och narkotiska preparat används mer frekvent av män, som också har större kännedom om och har oftare blivit erbjudna att prova/köpa dopingpreparat.

Det är de i ålderskategorin 21-34 år som har störst erfarenheter av dopingpreparat, narkotiska preparat och kosttillskott.

Den självuppfattade nivån av idrottsutövande påverkar också. Ju högre nivå desto mer frekvent användande av kosttillskott och doping.