LULEÅ

Rökarna hänvisas till en egen ruta

1:24 min

Nu är det bara att fimpa om du röker framför en kommunal fastighet i Luleå. Röken tränger in i entrèerna och det vill kommunen stoppa genom att anordna speciella rökplatser en bit från ingångarna till sina hus.

Luleå kommun har beslutat sig för att anlägga speciella rökplatser en bit från entréerna till sina fastigheter. Till exempel ska Kulturens hus, Norrbottensteatern, stadshuset, socialförvaltningen, Pontushallen och även parker få särskilda rökplatser. Ibland med vindskydd.

– Röken som tränger in i våra hus när det röks vid entrèerna, kan vara mycket allvarligt för allergiker och andra besväras ju också, säger Peder Enoksson, som är projektledare vid Luleå kommuns tekniska förvaltning.

Det är även tänkt att busskurer framöver ska skyddas från rökande, genom att särskilda rökplatser inrättas en bit bort från dem.

Det hela började med ett medborgarförslag som senare kommunstyrelsen antog.

Peder Enoksson betonar att det inte handlar om förbud. Det går inte att göra enligt lag. Istället ska människor uppmanas att ta mer hänsyn till varandra och då går rökaren till den utvalda platsen.

I dag finns det cirka 30 publika platser som är planerade som rökplatser utanför kommunens fastigheter.

Skolorna är det speciellt med, eftersom dom inte räknas som publika platser utan som arbetsplatser. Då måste rökplatser hanteras på ett annat sätt.

– Men vi hoppas det händer en del även utanför andra myndigheters hus, exempelvis landstinget. Vi vill också ha med oss andra fastighetsägare, säger Peder Enoksson.