Norrbotten

Stafetterna använder mer antibiotika

Inköpen av antibiotika till sjukhusen i Norrbotten har ökat markant under senaste halvåret. Det är ett stort problem, framför allt i Kiruna, säger infektionsläkare som menar att en anledning till läget är vikarie- och stafettläkarsystemet.

I Kiruna har förskrivningen av antibiotika rusat upp med 34 procent.

– Det är en bekymmersam utveckling, säger Anders Nystedt som är infektionsläkare vid Norrbottens läns landsting.

Kalix har också en stor ökning på 47 procent, men där låg antibiotikaanvändningen på lägre nivå tidigare.

Landstinget för redan en kamp mot för stor användning av antibiotika i Stramaprojektet, som det kallas. Nu ska läkare ute i länet få ännu mer information och stöd från infektionsläkare på Sunderby sjukhus.

– Man vet att om man överförbrukar så får man resistensproblem. Då kommer man kanske om 15-20 år inte ha antibiotika som fungerar när man verkligen behöver det, förklarar Anders Nystedt.

Han berättar också att man i södra Europa, exemplvis i Grekland, där man varit oaktsam med antibiotika har haft en kraftigt ökad dödlighet i behandlingsbara infektioner om man fått resistenta bakterier.

Det är främst penicillin som skrivs ut av antibiotikapreparaten och siffrorna baseras på upphandling från Apoteket Farmaci AB.

Uppgifterna avser slutenvården i Norrbottens läns landsting första halvåret 2011. Det gäller inhandlade dagliga dygnsdoser antibiotika. Totalt upphandlade sjukhusen 18 procent fler doser antibiotika jämfört med samma tid förra året.