Norrbotten

Bra år för skogsfågeln

1:18 min

Den gynnsamma våren med ett milt väder och den goda tillgången på smågnagare har lett till att det är ovanligt mycket skogfågel i Norrbotten i år. Främst handlar det om orre, tjäder och ripa.

Bert-Ove Lindström har under de senaste åren studerat fågellivet i de norrbottniska skogarna. Enligt honom finns det flera olika faktorer som lett till årets höga antal skogsfåglar.

– Förklaringen är att vi haft en fantastiskt fin vår och sommar och alla fåglar har i princip lyckats med sina häckningar, säger han.

Det goda gnagaråret har inneburit att exempelvis kungsörn och rovdjur som räv har valt gnagare istället för skogshöns.

Enligt Bert-Ove Lindström så kommer det goda fågelåret i Norrbotten inte bara gynna de fågelintresserade.

– Det kommer bli mer liv i markerna, något som jag också tror att småviltsjägarna också uppskattar, säger Bert-Ove Lindström.