Norrbotten

Dopningen är inget storstadsproblem

1:44 min

Dopningen är störst bland unga, och inte enbart ett storstadsproblem. Det är lika vanligt i Luleå som i Stockholm, visar en av de största dopningskartläggningarna i Sverige.

Mer än 3 500 gymnasieelever och gymbesökare i Norrbotten har fått svara på en enkät om dopning.

Resultatet visar att dopningen är ett problem som är störst bland unga och att dopningen inte är ett storstadsproblem. Det är lika vanligt med dopning i Luleå som i Stockholm.

Per-Olov Andersson på polisen vill inte berätta exakt hur de jobbar mot dopningen men han säger att det finns svårigheter när det gäller att utreda dopningsbrott.

– Det är inte helt lätt och vad det beror på vill jag inte gå in på, det vore att avslöja för mycket, säger Per Olov Andersson.

Han fortsätter med att säga att straffen för dopningbrott är låga och att han hellre skulle se det vara mer i linje med straffen för narkotikabrott.

Undersökningen visar att över hälften av de tillfrågade använder kosttillskott och när det gäller dopningsklassade preparat är de som är ofta på gym, minst fyra gånger i veckan, mer bekanta med preparaten.

Norrbottens idrottsförbund ligger bakom kartläggningen tillsammans med Luleå tekniska universitet där Krister Herting är forsskare. Han vill nu ta materialet i rapporten och jobba vidare med det.

– Det kan ju vara att man intervjuar ungdomar och vuxna som tränar på gym för att höra lite mer hur de tänker kring det här med dopning, kosttillskott och droger. Försöka få en djupare förståelse än vad vi fått i den här första kartläggningen, säger Krister Herting.