Jokkmokk

Ingen avverkning i Änokdeltat

Naturskyddsföreningen vann kampen om den omstridda avverkningen i Änokdeltat i Jokkmokk. Förvaltningsrätten i Luleå kör över Skogsstyrelsen och stoppar de enskilda skogsägarnas avverkningsrätt av naturvårdsskäl.