LULEÅ

Dyra böter för backande sopbil

2:13 min

Efter beslut från Arbetsmiljöverket har renhållningen i Luleå tvingats omorganisera sophämtningen längs vissa gator och vägar på bostadsområdet Hertsön.

Av säkerhetsskäl får inte chaufförerna backa längs vägarna, vilket kan vara en sträcka på upp till 300 meter. Om chaufförerna bryter mot beslutet hotar ett vite på 100 000 kronor.

Det är de boende på Blåbärstigen, Päronstigen och Körsbärstigen längs Backmyrvägen, samt Vinbärstigen, Äppelstigen och Nypostigen längs Lillstrandvägen på bostadsområdet Hertsön i Luleå som påverkas.

De som bor längs gatorna får efter beslut från Arbetsmiljöverket istället för att tömma sina sopor i soptunnan på tomten och få soptunnan tömd där, gå ut till starten av gatan, vid den större vägen, för att lämna sina sopor där.

Där har Renhållningen som en tillfällig lösning placerat ut en container för brännbara sopor och tunnor för kompostpåsarna vid respektive gatkorsning.