Gällivare

Ny reningsanläggning krävs

LKAB och Naturvårdsverket för samtal om utsläppen av svaveldioxid i Vitåfors industriområde i Malmberget.

Vid en produktionsökning skulle dagens gränsvärden, för hur mycket svaveldioxid LKAB får släppa ut i luften, överskridas.

En förutsättning för att kunna öka produktionen och samtidigt klara miljökraven är att bygga en helt ny svavelreningsanläggning, säger LKAB:s miljöchef Anders Lundkvist.

Enligt honom skulle den lösning LKAB tittar på bli den renaste processen i världen.

Samtalen fortsätter, men LKAB har ännu inte fattat några beslut.