Boden

Lång väntan på hälsoundersökning

2:18 min

Endast fyra av tio asylsökande som kommer till Sverige blir hälsoundersökta visar statistik från Sveriges kommuner och landsting. Och väntetiden på undersökning kan i vissa fall vara upp till ett halvår eller mer.

Sveta från Kirgizistan har bott på en flyktingförläggning i Boden sedan i maj. Nu är hon kallad på hälsoundersökning.

– Jag har varit i Boden i sex månader utan att få någon hälsoundersökning. Kanske är familjen sjuk, det bor så mycket folk här, det är inte bra, säger Sveta.

Enligt svensk lag ska landstingen erbjuda asylsökande en kostnadsfri hälsoundersökning vid ankomsten till Sverige. Undersökningarna är angelägna för den enskildes hälsa, men också viktiga ur ett samhällsperspektiv, framför allt av smittskyddsskäl.

Sveta berättar att ingen i hennes familj blivit kallad till hälsoundersökning på sex månader. Hon säger att hon är orolig för familjens hälsa eftersom det är många som bor tätt inpå varandra på förläggningen. Och för två månader sedan insjuknade en man i tuberkulos vilket skapade stor oro bland de boende.

Gertrud Nordin jobbar på flyktingmedicinska enheten i Boden.

– Vi är ju faktiskt bara två personer och det är 800 boende, säger hon.

Sveta har ju fått kallelse till i morgon och hon har varit här sedan i maj.

– Tyvärr så får jag säga att det här är en miss från oss eftersom de har fallit bort från listorna.

Men det är ju flera som varit här i månader utan hälsoundersökning och landstinget har ju som riktlinje att hälsoundersökningar ska genomföras inom tre veckor.

– Det står så ja. Men det är en omöjlighet med den inströmning vi har i dag, säger Gertrud Nordin.

Robert Jonzon är utredare vid Smittskyddsinstitutet och har under flera år kartlagt landstingens arbete med hälsoundersökningar av asylsökande. Han har inom flera landsting funnit väntetider på upp till ett halvår och ibland mer. Delvis på grund av att vissa landsting själva inte prioriterar frågan och delvis på grund av dålig informationsöverföring mellan olika myndigheter som hanterar ärendena.

– Det är alltså inte de asylsökandes obenägenhet eller ovilja att faktiskt genomgå en hälsoundersökning som är problemet. Problemet är att inbjudan inte når dem och att de inte får denna inbjudan i tid. Och det säger något om att det är systembrister i sammanhanget, säger Robert Jonzon.