Norrbotten

Pass på väg ut

1:36 min

Vid årsskiftet införs nya pass i Sverige. I samband med att det nya passet införs kommer inga ansökningar om pass att tas emot hos polisen i Norrbotten under perioden 26 december till 2 januari.

De nya passen tillverkas med ny teknik som just nu installeras i länet. En teknik som gör att passen ska bli ännu säkrare.

– Den nya upphandlingen som är gjord, har lett till att vi kommer få säkrare pass, säger länsinstruktören Edmund Degerlund.

Senast de svenska passen fick ett nytt utseende var år 2005. Då ändrades även giltighetstiden från tio år till fem år. Det nya passet kommer att innehålla två bilder, varav en i färg.

– Ju fler bilder, desto svårare att förfalska. Dessutom kommer fler censorer att läsa av ansiktet vid fotograferingen och det leder också minskad risk för förfalskning, berättar Edmund Degerlund.

I och med förändringen kommer det bli ett uppehåll hos polisen, då de inte kommer att ta emot några passansökningar. Ett uppehåll som gör att det blir än viktigare att ansöka om nytt pass snarast möjligt om man vill ut och resa berättar Edmund Degerlund.

– Vi kommer bara att kunna göra provisoriska pass under den perioden och de här i Luleå. Dessutom är de passen väldigt dyra, säger Edmund Degerlund.

Men för dig som redan har ett gilltigt pass, finns det ingen anledning att ansöka om det nya passet.

– Är det bara giltigt så fungerar det hur bra som helst, säger Edmund Degerlund.