Norrbotten

Klass 2-varning för kusten

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för hela Norrbottenskusten. Vattenståndet under tisdagen är omkring 90 cm över medelvattenståndet, för att onsdag morgon stiga och nå kulmen på förmiddagen på 120-125 cm över medelvattenståndet.

Med klass två-varning är den en väderutveckling som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner.