Konkurrens om matavfall

1:48 min

Matresterna som vi slänger håller på att förvandlas från besvärligt avfallproblem till en värdefull resurs som kommunerna konkurrerar om. Det är bland annat efterfrågan på avfallsproducerad biogas som driver på utvecklingen av allt fler biogasanläggningar i landet.