Norrbotten

Våldet inom kriminalvården ökar

Hot och våld mot anställda inom Kriminalvården ökar. Samtidigt blir ensamarbete vanligare, och tidspress leder till ökat risktagande.

Det här visar en undersökning av arbetsmiljön bland fackförbundet Sekos medlemmar, som förbundet låtit Novus Opinion göra.

Drygt hälften av medlemmarna (54 procent) har utsatts för våld eller hot om våld på arbetet under det senaste året.

Enkätundersökningen besvarades av 1 000 personer.