Norrbotten

Miljoner till naturen

Naturvårdeverket har gett länsstyrelsen 37 miljoner kronor i bidrag till skötsel av värdefull natur i länet. Pengarna ska bland annat gå till uppbyggnad av förvaltningen av världsarvet Laponia.

Totalt har Naturvårdsverket har förmedlat 425 miljoner kronor till länsstyrelserna för skötsel av värdefull natur och 25 miljoner kronor till inventering av stora rovdjur.