Näringsliv

Bolidens vinst minskade

Gruv- och smältverksbolaget Boliden redovisar en vinst före skatt på 1 045 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2011.

Det kan jämföras med vinsten på 1 876 miljoner kronor motsvarande period året före.

Att vinsten inte blev lika hög i år beror på såväl lägre priser som minskade volymer. Den minskade produktionen hänger bland annat ihop med lägre halter i gruvorna i Garpenberg och Aitik. I Aitikgruvan ska företaget bygga om en kross, vilket kommer att sänka resultatet med 50 miljoner kronor under första kvartalet.