KALIX

Direkt: Extrainsatt möte om Kalix sjukhus

Liveuppdatering från landstingsstyrelsens extrainsatta möte, med anledning av nedläggningen av den planerade kirurgin vid Kalix sjukhus.

15:00 Landstingsrådet Kent Ögren (S) förklarar mötet öppet. Stefan Tornberg (C) och Agneta Lipkin (S) är frånvarande. Ersättare är insatta.

15:05 Oppositionslandstingsråd Mattias Karlsson (M) yrkar avslag för förslaget. Han hävdar att verksamheten vid Kalix sjukhus redan bedrivs kostnadseffektivt och att en nedläggning enbart innebär försämringar utan att några besparingar görs.

Kenneth Backgård (NS) hävdar att det ligger annat än besparingsskäl bakom viljan att centralisera vården. Kanske att göra läkarutbildningen i norrbotten attraktivare genom att förlägga den till tätort.

Jens Sundström (FP) är bekymrad över risken för kompetensflykt från de nerskärningsdrabbade sjukhusen och för ett större beroende av stafettläkare.

Kent Ögren (S) hävdar att Kalix sjukhus' verksamhet inte är så effektiv som oppositionen påstår. Han anser att omflyttningen av operationerna (ca 1000/år) borde vara ett enkelt beslut för landstingsstyrelsen. Trots att det kan ha "smärtsamma konsekvenser för Kalix som ort".

Hans Rönnkvist, chef för opererande divisionen: Kalix har haft stafettläkare i 10-15 år. Han tror att kötiderna till och med kommer att förkortas efter förändringen.

Agneta Granström (MP): Anser att förslaget är bra och informationen har varit god under processens gång. Har själv varit orolig för förlängda kötider, men har fått information från divisionscheferna som gjort henne trygg med beslutet.

Jens Sundström (FP): anser det ineffektivt att skicka patienter till Gällivare, dit en del av den nedlagda verksamheten kommer att förläggas. Tycker att det vore effektivare att förlägga den största delen av vården vid kusten, där den största delen av befolkningen bor.

Hans Swedell (M): Man kan inte använda adjektivet "bra" om en nedläggning. Särskilt inte när helikoptrarna inte kan landa som de ska i Kiruna.

Oppositionen ifrågasätter om Sunderby sjukhus och Gällivare har kapacitet att ta hand om de drygt 1000 operationerna per år som flyttas över från Kalix sjukhus.

Beslut: Förslaget passerar, men oppositionen reserverar sig.

Kent Ögren: Styrelsen föreslår att landstingsfullmäktige tar beslutet. Bifalles.

Sammaträdet avslutas.