Nya arbetsuppgifter för landstingsråden

På måndagen blev det klart hur landstingsråden ska dela upp arbetet mellan sig. Kent Ögren (s) har som ordförande i landstingsstyrelsen det övergripande ansvaret för styrelsens arbete.

Vice ordförande Britt Westerlund (s) tar hand om de medicinska specialiteterna och diagnostiken, medan folkhälsorådet Agneta Granström (mp) ansvarar för primärvården, vuxenpsykiatrin och servicen och jämställdhetsrådet Monica Carlsson (v) tar hand om folktandvården och opererande specialiteterna.

Kent Ögren kommer att ansvara för landstingets ekonomi och de övergripande strukturfrågorna inom hälso- och sjukvården och för den regionala utvecklingen och kulturen.