Sexhandeln bagatelliseras

Flatheten är stor bland politiker och polis i Norrbotten när det gäller problemen med sexhandeln i länet.

– Mina manliga partikamrater har skrattat åt mig. Då kände jag att här har vi världens arbetsuppgift, säger socialdemokratiske rikdsagsledamoten Lars U Granberg.

Många av dem som engagerar sig i prostitutionsproblematiken tycker också att det finns en extrem flathet bland politiker och polis i Norrbotten när det gäller sexhandeln. Endast en polis i länet jobbar idag med gränsöverskridande brottslighet som prostitution. Och bara en manlig politiker från länet jobbar aktivt med de här frågorna.

Lars U Granberg, socialdemokratisk riksdagsledamot från Piteå känner många gånger att han arbetar i motvind.

– Den här frågan är inte het i dag. Den var det för ett tag sedan, men då det var ingen som ställde sig upp och protesterade utan snarare tyckte männen att det var okej, säger han.

Enligt Lars U Granberg är han den enda manliga politikern i länet som jobbar med frågor om kvinnohandel. Förra sommaren startade han ett nätverk med ett femtiotal män i riksdagen. Just nu samlar de på sig kunskap om problemet med kvinnohandel.

Men intresset för nätverket har hittills varit extremt dåligt från just Norrbottenspolitikerna, enligt Granberg.

– Mina manliga partikamrater har skrattat åt mig. Då kände jag att här har vi världens arbetsuppgift, säger Lars U Granberg.

Han är även kritisk till polisena agerande i frågan.

– Polisens attityd till det som händer och till exempelvis Kvinnojouren i Luleå som har larmat om prostitutionen, är att det är ett bagatellartat problem så det bryr vi oss inte om.

Polisen Hans Grenemark arbetar med sexhandelsfrågor i Norrbotten och säger så här om kritiken mot polisen i länet.

– Den har jag kanske hört talas om, men jag har inte  utforskat de källor som kritiken bygger på. Därför vore det  dumt av mig att uttala mig om en sådan kritik.

De stora punktinsatserna med konferenser, kampanjer och projekt för att få bukt med sexhandeln över gränserna har hittills gjorts i Murmansk i Ryssland.

Alla Kalinina jobbar med prostituerade där. Enligt henne är flickorna inåtbundna och deprimerade när de kommer hem från resorna till exempelvis Sverige och Finland. Många talar också om sexköparna som våldtäktsmän.

– När man köper en kvinna blir det ett rent utnyttjande. Männen tycker att om de betalar kan de göra allt med kvinnorna.