Landstinget kan tvätta finskt

Länsrätten lämnar Bodenföretaget Tvätteriet AB’s begäran om överprövning upphandlingen av landstingets tvätt i Boden utan bifall.

Det betyder att det finska företaget Oulun Keskuspesula OY blir det företag som i fortsättningen ska sköta tvätten åt landstinget i Norrbotten.