S i länet säger nej till ökat mp-samarbete

Statsminister Göran Perssons senaste utspel om att få till stånd ett tätare samarbete med miljöpartiet på riksnivå möter nu på kritik från länet.

Enligt Kristina Zakrisson, ordförande för det socialdemokratiska partidistriket i Norrbotten, har Persson tankegångar inte ett särskilt stort stöd i länet.

Zakrisson tycker att ett tätare samarbete där miljöpartiet även sitter i regeringen känns främmnade, säger hon, eftersom man står långt ifrån varandra i exempelvis energiskatter och arbetsmarknadspolitik.