Kräver att politikers arbetsmiljö ses över

Fritidspolitikern Hans Swedell (m) från Kiruna förespråkar att det bildas en fackförening för fritidspolitiker, eller att de i alla fall får en kontaktperson som ser över deras arbetsmiljö.

Nära 30 år som fritidspolitiker tar ut sin rätt menar Hans Swedell, moderat i Kiruna som till slut inte orkade längre och hamnade på sjukhus för hjärtproblem.  

- Fritidspolitiker kommer efter på sin vanliga arbetsplats, när de är borta mycket. Det leder till att de halkar efter i löneutveckling och det i sin tur gör att fritidspolitikern söker ännu fler politiska uppdrag, för att kunna försörja sig, säger Hans Swedell.

Han menar att det är ett systemfel som gör att många politiker sliter ut sig och blir sjuka.