Nytt sjukhus i Kiruna

Landstinget har planer på att bygga ett nytt sjukhus i Kiruna. Bygget är en följd av LKAB:s utvidgade brytning och att stora delar av staden därför måste flyttas, enligt socialdemokratiska landstingsrådet Kent Ögren.

- Det handlar om att vi måste in i den process som pågår i Kiruna och vara mer aktiva, säger Kent Ögren till Norrbottensnytt.

Det är ännu oklart vad det nya sjukhuset kommer att innehålla.

- Jag tycker det känns spännande att vi får börja diskussionerna och planeringen kring en ny verksamhet i Kiruna men det handlar om en lång beredningsprocess när det gäller att titta på sjukhusverksamhet, säger Kent Ögren.

I Norrbotten finns idag fem sjukhus och landstinget gör bedömningen att det ska gälla även fortsättningsvis trots att ett sjukhus skulle innebära stora investeringar.

- Det är alldeles för tidigt att säga men vi pratar om en process på kanske 15 år och det gäller att vara ute i god tid, säger Kent Ögren.