Sämre EU-stöd till Norrbotten

Det börjar nu dra ihop sig när det gäller hur det nya EU-stödet för norra Sverige kommer att se ut i framtiden. Norrbotten och Västerbotten kommer att få mindre pengar och nu är det dags för politikerna att agera. Den uppmaningen kommer från de båda länens EU-kontor North Sweden.

Enligt ett förslag från EU-kommissionen får norra Sverige inte längre vara med i EU:s Mål 1-område för strukturfondspengar, utan kan i stället hamna i ett mindre stödberättigat område.

- Det här innebär mindre pengar till norra Sverige. Det säger Jeanette Nilsson på Norrbottens och Västerbottens EU-kontor North Sweden.

Från och med 2007 upphör Mål 1-stödet till norra Sverige. Då ska istället pengarna gå till EU:s fattigaste regioner. Kvar blir Mål 2 och Mål 3, som ska gå till områden för att skapa jobb och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Därutöver ska det avsättas EU-pengar till områden med geografiska handikapp som glesbygd och här kan norra Sverige komma att ingå.

- Det kan försämra utvecklingsmöjligheterna för näringslivet, säger Jeanette Nilsson, som tycker att politikerna nu ska trycka på för att stödet inte ska bli alltför dåligt.