50 miljoner till forskning i Piteå

Hundra miljoner kronor satsas på ett treårigt forskningsprojekt om svartlut och hälften av pengarna hamnar i Piteå.

Det handlar om en teknik för att genom förgasning återvinna kemikalier och energi ur denna restprodukt i massaindustrin.

På Energitekniskt Centrum i Piteå bygger företaget Chemrec redan den prototyp som rent praktiskt ska testa tekniken. Dessutom kommer forskningen att innehålla ett forskningsprogram med nio olika delprojekt.

Forsknings- och utvecklingsarbetet samordnas av Energitekniskt centrum i Piteå tillsammans med Chalmers tekniska högskola, Chemrec, Korrosionsinstitutet, Luleå tekniska universitet, Skogsindustrins tekniska forskningsinstitut och Umeå universitet.