Gemensamt bolag får sköta regionalt bredband

Det blir troligen ett gemensamt samhällsägt bolag som ska sköta det nya, regionala bredbandsnätet i Norrbotten, när det blir klart efter nyår.

Enligt det förslag, som just nu behandlas i länets kommuner och landsting blir det ett delvis ombildat IT Norrbotten som får uppdraget att förvalta regionnätet. 

IT Norrbotten skapades av kommuner, landsting, universitet och näringsliv för att leda IT-utvecklingen i länet. Bolaget har till exempel skött samordningen av det regionala bredbandsnätet, som nu alltså snart är klart.

Regionnätet är det nät som knyter ihop huvudorterna i länets alla fjorton kommuner och därmed ansluts även de lokala näten i kommunerna.

- Det blir ett unikt nät, öppet för alla, säger IT Norrbottens VD, Ulf Byström.

Men ännu är det inte klart vem som ska förvalta regionnätet, dvs. sköta underhåll, marknadsföring och uthyrning av nätet.

Det finns dock ett förslag och det är att IT Norrbotten delvis ombildas och får uppdraget. Intressenterna från näringslivet lämnar då bolaget och kommuner och landsting blir ensamma ägare. Före årskiftet ska kommunerna och landstinget besluta om IT Norrbotten ska få driva regionnätet.

Samhället, främst staten, har satsat omkring en halv miljard kronor på bredbandsutbyggnaden i Norrbotten.

Enligt Ulf Byström är det diskussionerna om hur denna stora investering ska göra bäst nytta för länets utveckling, som lett till förslaget att bilda ett gemensamt förvaltningsbolag för regionnätet.

- Förslaget är väl förankrat, säger Ulf Byström. Det är ett resultat av diskussioner med alla berörda parter - kommuner, landsting, näringsliv och universitet.