Fler skogsreservat i söder än norr

Enligt Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens nya plan, som snart blir offentlig, ska nästan all skog med höga naturvärden i södra Sverige i framtiden ligga i naturreservat eller få annat lagligt skydd.

I Norrbotten hamnar dock den största delen av den skyddsvärda skogen utanför reservaten uppger Ekot.

Orsaken att så stor andel ska skyddas i södra sverige är att man prioriterat skyddet av ädellövskog, som det är ont om i Sverige.