Manifestationer mot våld

Männens kamp mot kvinnovåldet sprider sig i Norrbotten. I går bildades i Luleå ett nätverk mot våldet. Nätverket har som mål att ändra mäns och pojkars attityder.

Vid mötet deltog bland andra idrottsstjärnorna Håkan Larsson, Plannja, och Roger Åkerström, Luleå hockey.

Männen på mötet deklarerade att de söker samarbete med kvinnojourerna. Mats Pontén från Norrbottensteatern sade att intäkterna från lördagskvällens föreställning av Populärmusik från Vittula, omkring 30 000 kronor, ska skänkas till det nybildade nätverket.

Luleå kommun bidrar med 50 000 kronor från folkhälsobudgeten. Även på andra orter, till exempel Piteå, fortsatte i går manifestationerna mot mäns våld mot kvinnor.