Intresset för friår störst i Norrbotten

Intresset för friår i Norrbotten är stort och högst i landet. Det är en förkrossande majoritet kvinnor som ansökt om friår.

Den samhällssektor som har flest sökande är hälsa, sjukvård och omsorg. Hittills har drygt 1400 ansökningar om friår kommit in till arbetsförmedlingarnas kontor i Norrbotten.

Över 14 000 personer i Sverige ansökte om friår under oktober månad i år enligt en rikstäckande sammanställning som Ams har gjort. Den visar också att intresset är störst i Norrbotten och minst i Stockholms och Uppsala län.