Kritik mot Landstinget för felräkning av tvättanbud

Företaget Berendsen i Boden är idag förvånad över de siffror som Landstinget använt vid bedömningen av anbudet på landstingstvätt från det lokala företaget Tvätteriet aktiebolag. Enligt Berendsens platschef Jan-Ola Lomgren beräknade landstinget anbudet för svinn och sopsäckar från Tvätteriet aktiebolag för högt.

Vid Berendsen jobbar idag 90 personer, men samtliga är uppsagda till den fjärde mars nästa år då tvätteriet läggs ned på grund av bristande lönsamhet. I stället ska landstingstvätten tas om hand av det finska företaget Keskuspesula, som enligt landstinget gav det lägsta anbudet.

Men politiker och facket på Berendsen protesterar och menar att landstinget påfört anbudet från konkurrenten Tvätteriet aktiebolag i Boden ett alldeles för högt pris för svinn och sopsäckar eller omkring 3 miljoner kronor extra och de får nu också stöd för sin uträkning av Berendsens platschef.

Kommunalrådet Bosse Strömbäck (v) Boden tänker nu ta kontakt med sin gruppledare i landstinget och distriktsordföranden för att undersöka om beslutet av landstingsstyrelsen ska omprövas.