Språkpris till SR Norrbotten

Lena Callne, programledare vid Sveriges Radio Norrbotten, får en av Sveriges finaste språkutmärkelser.

Lena Callne tilldelades idag Sveriges Radios språkpris 2004. Hon är programledare i P4:s morgonprogram och får priset med motiveringen att hon ”med ett klart och varierat språk och omsorgsfullt formulerade iakttagelser och funderingar leder lyssnaren in i en ny dag”.

Sveriges Radios språkpris om 20 000 kronor per pris delas ut årligen till två personer för att främja det talade språkets utveckling och stimulera intresset för språkbehandling i radio.