Norrbotten

Tuff lärarsituation vid psykologköer

Långa köer och ofta inhyrd specialisthjälp - ja, så ser situationen ut för många grundskoleelever i länet som skulle behöva få snabb hjälp av en skolpsykolog.

Under väntetiden blir det istället lärare och skolledning som ensamma måste ta itu med den svåra situationen i klassrummet.

– Alla kanske inte behöver hjälp hos skolpsykolog, men de som behöver det ska definitivt få det mycket snabbare än idag. Det är inte försvarbart att det tar så här lång tid, säger Rolf Morin, speciallärare i Luleå.

--Hej..... Till höger ska vi gå...

Rolf Morin hälsar på elever och låser upp till det lilla klassrummet dit hand ibland går iväg med "sina" ungar till: 10-12 kvadratmeter, ett par datorer och så ett bord i mitten. Som speciallärare bistår han elever i grundämnena svenska, matte och mycket annat - så att elever som på ett eller annat sätt behöver särskild stöttning för att hänga med som de andra också får det.

Just nu har han en kille och två tjejer han tänker särskilt på - de som står alla på vänt för psykologutredning. Och det som riskerar att hända när det är ett års kö för skolan att få en sån utredning är att eleverna missar viktig undervisningstid.

– Den här tiden som rinner iväg när barnen är i den här åldern är oerhört värdefull. För de ska vidare sen i livet.

Att inte tappa en halv årskurs eller en hel årskurs?

– Att inte tappa ett helt läsår till exempel. Det är mycket värt den tiden.

Kajsa Lindroos är en av många skolpsykologer i länet, vars tid nu är så knapp. För att en situation ska kunna ändras - ett mönster för en elev kanske brytas - så är det viktigt att psykologen får komma in i hjälpa den pedagogiska personalen med nya verktyg i hur det fungerar i klassrumssituationen och runtomkring eleven. 

--Om man kommer in tidigare har man möjlighet att ge dem den psykologiska analysen utifrån vårat perspektiv. Då kan man även påverka samspelet mellan läraren och eleven som kanske kan vara problematiskt eller om det är läromiljön som är problematisk för eleven, så kan man komma in tidigare och göra en analys kring vad det kan handla om där, säger hon.

Lärarna själva har varken tiden eller kompetensen, konstaterar specialläraren Rolf Morin.

– Alla kanske inte behöver hjälp hos skolpsykolog, men de som behöver det ska definitivt få det mycket snabbare än idag. Det är inte försvarbart att det tar så här lång tid.