Piteå

Ny unik teknik gör drivmedel av skogsrester

En ny unik teknik gör det möjligt att skapa förnyelsebart drivmedel av skogsrester.

Försök med att köra lastbilar på förnybart drivmedel- som  är tillverkat av skogsrester, har gått så pass bra att det nu planeras för en fullskaleanläggning i Piteå.

Energitekniskt centrum i Piteå hoppas att den framtida anläggningen ska producera 20 procent av Sveriges totala fossila drivmedelsanvändning.

– Materialet från skogen skulle kunna driva de här lastbilarna som transporterar materialet från skogen. Och som vi ser det är det just biodrivmedel som ett lämpligt drivmedel för tunga fordon, säger Magnus Marklund, vd Energitekniskt Centrum i Piteå.

När skog avverkas för att till exempel bli pappsmassa så är det ungefär 40 procent som inte används alltså rester som kvistar, bark å stubbar.
– Vi har kollat på att tag till vara på skogsrester och förgasa dem. Från den här förgasanläggningen får vi då en produkt som vi kan omvandla till olika produkter som metanol, DME och andra möjliga biodrivmedel, säger Jim Andersson, doktorand vid Luleå tekniska universitet, som varit med tagit fram en ny unik teknik som gör det möjligt att skapa biobränsle av skogsresterna.

Att göra drivmedel av kvistar, bark och stubbar, alltså restprodukter från skogen, har hittills varit svårt.

I anläggningen i Piteå har forskarna efter tre års försök lyckats att tillverka en förgasare som skapar en syntesgas av skogsresterna. Å i gasen i sin tur blir bränsle till fordon.
– Materialet från skogen skulle kunna driva de här lastbilarna som transporterar materialet från skogen. Och som vi ser det är det just biodrivmedel som ett lämpligt drivmedel för tunga fordon, säger Magnus Marklund, vd Energitekniskt Centrum i Piteå.

Det är svårt att säga exakt hur stor del av Sveriges totala drivmedelesanvändningen som skogsbränslet skulle kunna täcka. Men IVAB i Piteå kommer att bygga en anläggning för drygt två miljard kronor där förhoppningen är att producera 20 procent av Sveriges totala fossila drivmedelsanvändning. Per Westerberg jobbar på IVAB i Piteå:

– Potentialen är att upp till ungefär av dagens fossila drivmedelsanvändning skulle kunna ersättas med den här tekniken och det är en hisnande hög siffra så då beror det på hur optimistisk man är , men potentialen är jättestor, säger Per Westerberg, på värmeföretaget IVAB i Piteå.