NORRBOTTEN

Utredningen har vissa brister

Lars Erik Liljelunds rovdjursutredning som lämnades till regeringen igår är ett steg framåt, men den innehåller endel brister. Det anser Jenny Wik Karlsson, som är förbundsjurist vid Svenska samernas riksförbund.

Jenny Wik Karlsson har suttit med som expert i utredningen och hon anser att utredningen hade kunnat lämna tydligare förslag.

Hon anser dock att det är positivt att utredningen hänvisar till internationella åtaganden för Sverige och framhåller folkrätten för samerna som urfolk.

Utredningen menar också att det är viktigt att värna renskötseln som en viktig del av samiska kulturen, samt att samer ska ha rätt till inflytande i viktiga beslut som berör renskötseln, såsom rovdjursfrågorna.

Men Jenny Wik Karlsson säger till Sameradion att hon hade velat se ännu mer utförliga förslag, bland annat för det som gäller inflytandet.