KALIX

Sex-sms anmäls enligt lex Sarah

Fallet i Kalix, där en anställd inom socialförvaltningen ringt och skickat flera sms med sexuella inviter till en person med insatser från förvaltningen anmäls nu av socialnämnden enligt lex Sarah.

I anmälan skriver socialförvaltningen att kontakten, som tidigare också anmälts till justitieombudsmannen, har gjort att den drabbade känt oro.