KIRUNA

Stadshuset behåller byggnadsminnet

1:37 min

Kiruna stadshus ska inte rivas. Istället ska stora delar av byggnaden monteras ner och återanvändas för att skydda husets kulturhistoriska värden. Det anser länsstyrelsen som beslutat att inte häva byggnadsminnet.

Idag skyddas Kiruna stadshus som ett byggnadsminne för sina höga kulturhistoriska värden. Men i och med stadsomvandlingen så kan det inte stå kvar på sin nuvarande plats.

Enligt länsstyrelsens beslut idag så ska en betydande del av stadshusets exteriör och interiör monteras ner och återanvändas i så stor grad som möjligt.

– Stora delar av det som är skyddat och särskilt utpekat ska användas igen i en återuppbyggnad för att värna om de kulturhistoriska värden som finns i stadshuset, berättar Agneta Rehnberg som arbetar på länsstyrelsens Kulturmiljöenhet.

Kiruna kommun och LKAB hade ansökt hos länsstyrelsen om att häva byggnadsminnet av stadshuset. Det fanns också ett förslag om att montera ner hela byggnaden och återuppföra det på lämplig plats.

Kristina Zakrisson (S) som är kommunalråd i Kiruna är förvånad över beslutet.

– Det här går mycket längre än den diskussion vi hade för årsskiftet. Jag bedömer att en del av det som länsstyrelsen kräver är omöjligt att genomföra, säger hon.