Norrbotten

Universitetssjukhuset sjukt

Norrlands universitetssjukhus i Umeå har fått sjuka hus-problem. Flera avdelningar har stängts på grund av problemen.

Förra året fick 143 anställda besvär som enligt företagshälsovården kunde bero på fukt i husen.

Exempelvis har det runnit in vatten genom taket under en operation, skriver Västerbottens-Kuriren.

Arbetsmiljöverket har nu ställt krav på kartläggning av personalens besvär, och en handlingsplan mot problemen.