Luleå

Fel patient opererades

Fel patient lades på operationsbordet på Sunderby sjukhus och när läkaren upptäckte misstaget fullföljde han ändå den påbörjade operationen, att byta höftled.

Den patient läkaren trodde sig operera hade fått sitt ingrepp framflyttat en dag.

Sjukhuset Lex Maria-anmälde händelsen, och Socialstyrelsen konstaterar nu att sjukhuset skärpt sina rutiner.

Den felopererade patienten fick inga men av misstaget.