KALIX

Byn tappar sin själ

1:31 min

I och med nedläggningen av fiskfabriken på Storön utanför Kalix är det slut på en nästintill 90-årig tradition. Byaåldermannen menar att byn tappar lite av sin själ.

Redan för flera månader sen fick de anställda på BD Fisk beskedet att fiskfabriken på Storön utanför Kalix är på väg att läggas ner.

15 årsarbeten berörs av flytten.

– I januari så gav styrelsen vd i uppdrag att uppta förhandlingar om flytten och det slutgiltliga beslutet togs den 23 februari. Men för de anställda har det varit känt en längre tid att det här är på gång och man har ju också varit med i utredningen av de här alternativen, säger Folke Spegel, som är styrelseordförande för BD Fisk.

Det handlar om att samla företagets alla verksamheter på en och samma ort, nämligen Luleå. Då vinner man framför allt mycket i transporter, enligt företagsledningen.

Det är alltså omkring 15 årsarbetesanställda på fabriken i Storön som nu erbjudits att flytta med.

Den 1 januari är det tänkt att en ny fiskfabrik ska vara igång på Storheden i Luleå och då är det en nästintill 90-årig kusttradition som går i graven.

Idag är det mycket gravning och kallrökning av norsk importerad lax som görs på Storön, men man bereder också en del lokalt fångade fisk. Röker sik, filéear gädda och ompacketerar löjrom.

Anna-Märta Henriksson är byaålderman på Storön och hon är barnfödd i byn. Hon är också en av många, bland de omkring 150 personer som bor i byn idag, som vuxit upp med fisket och den yrkesfiskarägda fabriken.

– BD Fisk eller Iskällan som vi kallade det från början har funnits där och man har tagit emot fisk av fiskarna. För den här byn har till stor del varit en fiskeby sen tidigt 1900-tal, säger hon.

– Men visst tappar byn lite av sin själ om jag får vara så dramatisk.

Känns det så?

– Ja, det gör lite grann det, säger Anna-Märta Henriksson.

Enligt hennes minne så har fiskeföreningen funnits på halvön sedan 1927.

– Sent 20-tal bildades fiskföreningen och sedan dess har fiskföreningen levererat fisk, både sommar och vinter, säger Anna-Märta Henriksson.