Vetenskap

Ta det försiktigt med vårsolen

Stark ultraviolett strålning från solen förekommer mycket tidigare på året och längre norrut än vad som tidigare antagits.

Sverige har lika stark UV-strålning på våren som Medelhavsön Sicilien, det har norska forskare kommit fram till, inom EU-finansierade forskningsprojektet Eurosun. De rekommenderar därför nordbor att skydda sig mot solen långt tidigare på året, för att därmed undvika cancer.

Uppgifterna ifrågasätts starkt av den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). -Det kan helt enkelt inte vara möjligt, säger Ulf Wester, strålskyddsinpektör på SSM.

Han hänvisar till de mätningar och prognoser som SSM och SMHI samarbetat kring under lång tid och där skillnaderna i UV-strålning mellan Skandinavien och Medelhavsområdet är betydande. Det internationella UV-indexet anges av SMHI som 4-7 under sommaren i Sverige, medan sommarvärdet vid Medelhavet är 7-10.

Några långsiktiga förändringar, till exempel en uttunningen av ozonskiktet i norr, finns inte heller som skulle kunna förklara Eurosuns data. Ozonskiktet skyddar mot solens UV-strålning, och trenden de senaste åren är att ozonskiktet tycks öka i tjocklek.

Det enda Ulf Wester finner som i någon liten mån skulle tala för en utveckling i den riktning som Eurosun visar är att antalet soltimmar hos oss ökar. -Det har blivit lite soligare efter hand, säger han.

TT