LANDSTINGET

Vård efter behov

1:46 min

Det är ideologi, inte prestige, som ligger bakom landstingsledningens inställning att inte ta emot pengar av LKAB, för att garantera fungerande kirurgi i Kiruna. Det beskedet kommer från landstingsledningen efter kritiken från Centerpartiet.

Centerpartiets länsordförande Kristina Bäckström har inga ideologiska funderingar kring extern finansiering av sjukvården och att företag ska vara med och betala för det de vill ha.

– Har man privata intressenter, som är villiga att stoppa in kapital för att hjälpa till att finansiera sjukvård,så kan jag tycka att det är positivt, säger Kristina Bäckström, som tror att det gått prestige i landstingsledningens motvilja att ta emot LKAB:s pengar.

Landstingsrådet Monica Carlsson (V) säger däremot att sjukvården ska ges efter behov. Den ska inte vara "efterfrågestyrd".

– De som är svårast sjuka ska få vård först och vi ska finansiera det i huvudsak med skattemedel, säger Monica Carlsson. Den resterande delen betalar vi alla med vårdavgiften när vi går till vårdcentralen eller sjukgymnasten eller nå't annat.

Hennes svar på Centerpartiets kritik är alltså att stora företag inte ska styra vilken vård som ges på en ort.

För Kirunas del är målet att färdigutbildade läkare, inte läkare under utbildning, ska ta emot akutpatienter.

– Vi satsar på att få dit akutläkare med specialutbildning att ta hand om akut sjuka människor, säger Monica Carlsson.

Vården ska ges efter behov så nära patienten som möjligt, men specialiserad vård måste centraliseras, anser Monica Carlsson.

Därför förstärker landstinget transportmöjligheterna med att bygga en helikopterplatta vid sjukhuset i Kiruna för snabb transport av allvarliga fall.

– Det är de behov vi ser i Kiruna, avslutar hon.