Pelletsverk ger framtidstro

Nu är beslutet om ett nytt pelletsverk i Malmberget taget av LKAB:s styrelse. Det innebär att företaget anställer ca 40 personer i Malmberget under 2006. LKAB:s VD hoppas på en snabb start.

Att LKAB nu bygger ett nytt pelletsverk i Malmberget betyder att framtidstron stärks i Gällivare kommun.

Lars Alriksson (m), vice kommunalråd i Gällivare, är säker på att LKAB:s nya pelletsverk kommer att hjälpa till att vända de negativa befolkningssiffrorna. Men han tror framförallt att nya jobb kommer att bildas som en kringeffekt till det nya pelletsverket.

Det nya pelletsverket i Malmberget ska vara i gång 1 december 2006. Investeringen blir totalt 2,6 miljarder kronor. Investeringen gör att LKAB behöver anställa ca 40 personer. När det gäller entreprenörer i samband med investeringen behövs cirka 250 personer. Det kommer också att finnas konsultuppdrag av större och mindre storlek för ungefär 150 personer.

Enligt VD Martin Ivert ger kapacitetsökningen LKAB förutsättningar att dels bibehålla marknadsandelarna hos viktiga tillväxtkunder, dels att förbli en stabil leverantör till de nordiska stålverken.

- Jag antar att de sätter spaden i marken i dag, säger Martin Ivert, VD för LKAB.