Luleå

Konst för miljoner flyttas

1:33 min

I Kronans kulturby i Luleå, gamla LV7-området, finns  skulpturer för mångmiljonbelopp. Tjugofyra skulpturer i stort format som kanske måste flyttas när området bebyggs med 1 200 lägenheter.

Politikerna har antagit ett program, men ingenting särskilt sägs om skulpturerna. Luleå kommun och andra sponsorer har bekostat resa och vistelse då utländska har konstnärer kommit för att göra dem.

Under en period från 1998 till 2005 samlade konstnärsgruppen Kilen i Luleå, utländska konstnärer och svenska tillsammans i symposium och konstbiennaler i Luleå. Vid dessa tillfällen gjordes de här konstverken av dem. Dom fick vara i flera veckor i stan och hade gratis resa och uppehälle. Skulpturerna lämnade de som tack på platsen.

Nu finns det 24 skulpturer i stora format i ett område på cirka 2 500 kvadratmeter.

När beskedet kom att Kronans kulturby skulle bebyggas med bostäder, affärer, skolor kom beslut om att inga mer konstverk skulle placeras ut.

- Nu har vi flera verk som står och väntar på att ställas ut, förklarar Ricky Sandberg som har varit den drivande i konstnärsgruppen Kilen som tog emot konstnärerna från alla länder som gäster.

- Om de ska flyttas så vill jag inte att det blir till någon stadsmiljö. Vi har ju kommit överens om platserna med konstnärerna och man kan flytta en del men det bör vara i liknande miljö häromkring, säger Ricky Sandberg skulptör. Annars kan det bli fråga om upphandlingar och upphovsrätter.

Frågar man stadsarkitekten Henrik Sjöberg så är han inne på samma linje:

- Det kan vara lämpligt att de får stå på något grönområde på Kronan. En grön lång park planeras mellan husen. Kanske vore det bra platser.

Sven-Olov Halvares konsthallschef Luleå:

- Det är en riktigt fin samling konst som skulle få mer uppmärksamhet. Och det inplanerade gröna stråket på Kronan med gång- och cykelväg vore inte dumt. En del vet jag, kan stå kvar.