Luleå

Övervakning ifrågasätts

1:37 min

Justitiekanslern, JK, överklagar Länsstyrelsens beslut att tillåta kameraövervakning på Luleå järnvägsstation,  vilket innebär att det kan bli en utdragen process.

Orsaken till att JK överklagar är att de anser att praxis bland länsstyrelserna är ganska skiftande. Vissa länsstyrelser är ganska generösa med tillstånd till kameraövervakning av vänthallar medan andra är hårdare.

– Vi vill få det här prövat i domstol för att få reda på vad som gäller helt enkelt, säger Marcus Agnvall som är föredragande vid JK.

Länsstyrelsen i Norrbotten har beviljat Jernhusen som förvaltar järnvägsstationen så kallad realtidsövervakning utan inspelning mellan 06.00 och 20.00.

Det är denna form av övervakning som JK menar behöver prövas rent principiellt. Sannolikheten är då stor att förvaltningsrättens beslut överklagas vidare till högre instans som är kammarrätten.

Processen kan alltså dra ut på tiden och  det är inget som glädjer Jernhusens säkerhetschef Leif Svensson.

– Det är tyvärr så att vi har haft extrema problem med Luleås missbrukare och hemlösa som egentligen har ockuperat tågstationen. Det är nästan så att resenärerna inte vill gå in på tågstationen, säger han.

I Jernhusens ansökan om kameraövervakning framgår att stationsbyggnaden i nuläget är öppen en timme före avgång och en halvtimme efter avgång men att syftet med kameraövervakningen är att vänthallen ska kunna ha öppet likt andra väntsalar.

I ansökan redovisas också 199 händelser under perioden januari till oktober 2011 avseende stationshuset. Ett 70-tal gäller avvisning från vänthallen av olika anledningar.

Men lika många gäller att hallen inte varit låst eller att dörrarna inte gått igen ordentligt. Dessa händelser är enligt Marcus Agnvall vid JK ovidkommande för bedömningen av övervakningsintresset och det framgår inte om händelserna ägt rum i vänthallen eller vid vilken tidpunkt på dygnet de ägt rum.

– De är ju svårförståeliga eller helt irrelevanta. Vissa av händelserna är ju att de har varit ute och kontrollerat stationshuset men det innebär ju inte att det finns ett övervakningsintresse bara av den anledningen, säger Marcus Agnvall vid JK.

Det är i dagsläget oklart när övervakningskameror kan komma att sättas upp i vänthallen på Luleå järnvägsstation.  Det beror på när förvaltningsrätten tar upp ärendet och om det sedan överklagas vidare till kammarrätten.