Kalix

Chefen bakom sex-sms får gå

Den chef inom Kalix kommun som misstänks ha skickat sex-sms till en kvinna med psykiska funktionshinder har idag fått lämna sin tjänst med omedelbar verkan.

De uppgifter som framkommit i internutredningen visar enligt kommunen att personen missbrukat sin ställning och allvarligt brustit i omdöme.

Med hänsyn till de inblandade kommer Kalix kommun inte att lämna några ytterligare kommentarer i ärendet.

Historien rullades upp när socialförvaltningen JO-anmäldes av ett personligt ombud i Kalix kommun.

Enligt anmälan hade en chef inom socialförvaltningen skickat sju sms till en kvinna som socialförvaltningen hade kontakt med.

I sms-meddelandena ska chefen bland annat ha inbjudit till sexuellt umgänge.