Norrbotten

Miljarder satsas på vattenkraften

1:29 min

Landets vattenkraftverk ska nu renoveras för miljarder. De flesta vattenkraftverken byggdes för 40-60 år sen och behöver nu moderniseras. Och när staliga Vattenfall investerar stort ska lokala entreprenörer prioriteras.

Vattenkraften står för ungefär 40 procent av den svenska elproduktionen, och Luleälven är en av de viktigaste älvarna för vattenkraftsutvinning.

– Där det är möjligt kommer vi att jobba för att det lokala och regionala näringslivet kommer att få jobba, säger Christer Ljunggren, anläggningschef på Vattenfall.

Men trots att vattenkraftverken påverkar älvarna och djur och naturlivet runt i kring, så räknas vattenkraften som miljövänlig, driftsäker och billig:

– Det är, menar vi, en av de klimatvänligaste kraftkällorna vi har, säger Christer Ljunggren.

Vattenfall har totalt 104 vattenkraftverk i hela Sverige, men det är i den norra delen av landet som de flesta stora kraftverken finns och det är också här som den mesta elen produceras.

Fram till år 2023 kommer statliga Vattenfall att satsa 13 miljarder kronor, eller ungefär 1 till 1,5 miljard per år på vattenkraften.

Och det är de befintliga vattenkraftverken i älvarna, byggda på framför allt 50-, 60- och 70-talet som kommer att renoveras för att förlänga driften och öka produktionen.