Optimism inom näringslivet i Norrbotten

Det ser bra ut för näringslivet i Norrbotten just nu enligt en konjunkturbarometer från Norrlandsfonden och Statistiska centralbyrån, SCB. Produktionen och orderingången har ökat och väntas fortsätta nästa år. Det säger Bo Sandén på SCB.

En gång om året görs en konjunkturbarometer för Norrland och den visar att det går upp och ner med femårsintervaller. 800 företag i Norrland har tillfrågats om konjunkturläget och de är optimistiska. Visserligen kanske det inte blir så många nya jobb, men de räknar med att få fler order och kunna öka produktionen, speciellt inom verkstadsindustrin, IT-branschen, handeln och turismen. Däremot sackar byggsektorn efter.

Bo Sandén anser också att näringslivet i Norrbotten ligger bra till konjunkturmässigt jämfört med övriga län.