Kalix

Företagare för böter

Kalix Miljöteam AB ska betala 10 000 kronor i vite till staten för att de inte har följt Samhällsbyggnadsnämndens föreläggande.

Det har Mark- och miljödomstolen beslutat.

Samhällsbyggnadsnämnden hade begärt in en redovisning över var farligt avfall lagrades.

Dessutom vill man se en handlingsplan och tänkta åtgärder för den misstänkta markförorening som har uppstått på den plats där farligt avfall lagras.

Inga handlingar har inkommit till nämnden och Kalix Miljöteam anses därför inte ha följt nämndens beslut.