HAPARANDA

Cheferna ska bli bättre

1:20 min

Just nu genomgår kommunala chefer i Haparanda utbildning för att bli bättre i sin yrkesroll. Det hela kallas för ledarakademin.

Igår rapporterade kommunchef Patrik Oja om ledarutbildningen i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.

– Vi har dragit igång detta program utifrån ett strategiskt utvecklingsarbete, som har att göra med kompetensförsörjningen. Det innebär att vi har valt att fokusera på att skapa förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Att ge möjligheter till karriärutveckling och att vi delvis ska kunna vara självförsörjande. Inte helt, men delvis på chefer i framtiden, säger han.

Den så kallade Ledarakademin startade i november och ska pågå till april nästa år.

Det började med ett särskilt chefsaspirantprogram med över 60 medarbetare. Av dem valdes sedan elva personer ut till Ledarakademin, där dem få grundläggande insikt i sin personlighet, hur det är att vara chef och utveckla ett gott ledarskap.

Det här är viktigt för Haparanda stads utveckling och kan även vara något för andra kommuner, tycker Patrik Oja.

– Det är en modell, som många måste börja titta på. Om vi kan se till att det finns möjligeter att göra karriär i vår egen organisation och att vi får några riktigt goda ledare i slutändan, då tjänar alla på det. Både Haparanda stad, men också övriga kommuner. Det är en win-winlösning, säger han.