LULEÅ

Vägen måste bli säkrare

Den nya vägsträckningen på E4 mellan Persön och Söder Råneå ska göras mer trafiksäker för gående.

Det är regeringen som har fattat beslutet om att vägen mellan Persön och Råneå måste göras mer säker. Det efter att några boende längs vägen överklagat Trafikverkets arbetsplan.

Trafikverket har även åtagit sig att göra vägen säker för en bonde som måste korsa den med traktor, eftersom hans ägor delas av vägen.